Holdkort

Når I ankommer til hallen hvor I skal spille jeres første kampe, så vil vi bede jer melde ankomst.

Derudover aflevere udfyldt / eller udfylde holdkort med navn og rygnummer på spillere + navn på træner/holdleder. Hvis intet rygnummer så gerne kendetegn, sådan at spillere kan blive annonceret over højttalere i forbindelse med scoringer, og det gør det også nemmere i forbindelse med kåring af årgangens spiller / trænere hvis vi har udfyldte holdkort..

Holdkortet (gerne 2 holdkort pr hold hvis I starter i Arena Randers !)  kan du hente som doc / pdf

På baggrund af erfaringerne er det en rigtig god ide at udfylde 2 stk hvis jeres første kampe er i Arena Randers - på forunderlig vis er der _altid_ nogle holdkort som forsvinder når holdene flytter fra den ene hal til den anden - så hvis du udfylder ovennævnte så lav en kopi som du selv tager med til Ulvehøj Hallen til afsluttende kampe.

I hallerne er der også holdkort - der kan udfyldes og der bør du ligeledes tage den ene kopi selv så du ikke igen kan risikere at skulle udfylde når I kommer til Ulvehøj Hallen