Sådan spiller vi

Spilledage for de enkelte årgange fremgår af indbydelse

Vi garanterer holdene som deltager fire kampe ***

Vi spiller efter DBUJyllands regler for indefodbold **, med mindre justeringer i yngste årgange.

Førstnævnte hold stiller op under uret - vi spiller med løbende ur - 8 min.(U7 dog 7min) per kamp. 

U7 - U11 dømmes af lokale dommere

U12 - U19 dømmes af uddannede dommere.

Max. antal spillere er 7 pr hold:  alle årgange er 4 (+3) - dog 5 (+2) i de yngste U7 / U8 / U9  samt U10piger

Ved scoringer annonceres spiller såvidt muligt  over højttaleranlægget - husk derfor at udfylde holdkort med spillernr eller andet kendetegn fra trøje.

I kampe hvor der skal findes vinder spiller vi "Golden Goal" :

Efter 1 min stoppes spillet og der tages 1 spiller ud pr hold, dette gentages for hvert spillet minut indtil der er minimum 1 spiller tilbage på hvert hold. Dvs starter det ene hold "Golden Goal" i undertal pga udvisning i ordinær tid tages en spiller ud fra hvert hold indtil holdet i undertal kun har 1 spiller på banen.

I forbindelse med stævnet vil vi også gøre opmærksom på $12: "utilladelig spillemåde" (frispark) omfatter spillere som "forsætligt sinker spillet, ikke forsøger at tilspille sig målchancer eller undlader at udnytte disse".

** vi spiller U7 / U8 / U9 / U10piger med 5 mand på banen + op til 2 udskiftere.

*** dog kan vi ikke garantere fire kampe, såfremt enkelte hold melder afbud på dagen eller vælger at udeblive. Vi vil dog forsøge at leve op til de fire kampe ved at foretage nødvendige ændringer i kampprogrammet.